పవన్ కళ్యాణ్ న్యూ ఇయర్ ఎక్కడ జరుపుకుంటాడు

  • పొల్లాచి (మూవీ షూటింగ్) (63%, 5 Votes)
  • హైదరాబాద్ (నెగిటివ్ ప్లేస్) (25%, 2 Votes)
  • రష్యా (వైఫ్ దేశం) (13%, 1 Votes)
  • పూణే (రేణు-పవన్ పిల్లలు) (0%, 0 Votes)

Total Voters: 8

Loading ... Loading ...